Advertising Management

Գովազդի կառավարում

Գովազդի կառավարումը պլանավորված ղեկավարվող գործընթաց է՝ ստեղծված վերահսկելու և կառավարելու կազմակերպության թիրախային շուկայի հետ հաղորդակցման ծրագրում ներառված տարբեր գովազդային գործընթացները, և ստեղծված է՝ ազդելու սպառողի որոշման վրա։ Գովազդը, սակայն, ամենաթանկ առաջխաղացման գործիքներից է, ուստի անհրաժեշտ է այն կառավարել ուշադիր և խնայողաբար։

Գովազդի կառավարման ծառայություն

Պատվիրել

Advertising-ի առավելությունները

Շուկայում նոր ապրանքի ներկայացում

Վաճառքների աճ

Շուկայի ընդլայնում

Մրցակցային հնարավորություն

Գուդվիլի խթանում

Հաճախորդներին տեղեկացում

Վաճառքի աշխատակիցներին աջակցում

Թիրախային լսարանի ճանաչում